Полиуретанова инжекция

Съоръжение

2 PU машини

1 GEL машина

2 PCS машина

1 примерна машина

Годишна продукция

2 милиона чифта стелка