Формоване

Съоръжение

4 машини за студено формоване

2 машини за горещо формоване

2 15-метрови монтажни линии

1 8-метрова QC и опаковъчна линия

Годишна продукция

Стелка 2 милиона чифта