Формоване

Съоръжение

4 машини за студено формоване

2 машини за горещо формоване

2 15-метрови поточни линии

1 8-метрова QC и пакетираща линия

Годишна продукция

2 милиона чифта стелка